Blog Center
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

portable grinding mill don t starve

M y Nghiền Di Động (Portable Grinding Mill) l một vật phẩm độc quyền được chế tạo bởi Warly trong Don't Starve Together. C thể t m thấy trong Thẻ Lương Thực, y u cầu 2 V ng Thỏi, 2 Doodad Điện v 4 C nh C y để chế tạo. N c thể được giữ trong h nh trang của người chơi v đật xuống giống như một Nồi Hầm Di Động

Latest Blog

toTop
Click avatar to contact us